Категорія: Вишиті рушники

ДЕРЕВО ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ РУШНИКОВОЇ ВИШИВКИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я

Універсальним міфологічним мотивом є Дерево Життя, що символізує концепцію всесвіту та моделює єдність трьох його частин – небесного світу богів, земного – людей і підземного – померлих предків. Дерево Світу […]

СТИЛІСТИКА РОКОКО В РУШНИКОВОМУ ОРНАМЕНТІ

У рушникових орнаментах нашої колекції простежуємо вплив західноєвропейських орнаментальних стилів, які за походженням є значно ранішими від ХХ століття. Із середини ХVІІI ст. в Україні почала інтенсивно розвиватися текстильна мануфактура. У другий […]

ДИНАМІКА ОБРАЗУ ПТАХА В УКРАЇНСЬКИХ ОРНАМЕНТАХ: МІФОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ВПЛИВИ

Образи птахів в українських вишиваних рушниках займають настільки вагоме місце, що виникає очевидна необхідність поговорити про них осібно. Динаміка цього образу в рушниковій вишивці ХХ ст. може бути означена як дигресивна. […]

САКРАЛЬНИЙ “НИЗ” ДЕРЕВА ЖИТТЯ У ВИШИВАНИХ ОБРАЗАХ-СИМВОЛАХ

Сакральний “низ” світобудови на Дереві Життя могли, як не дивно, маркувати знову ж таки птахи. Це або узагальнений образ птаха міфічного походження: Або хижі птахи – щуліки: Сови: У кольористиці […]

НАЙДАВНІШІ МІФОЛОГІЧНІ МОТИВИ РУШНИКОВОГО ОРНАМЕНТУ

Рушникові орнаменти Середнього Подніпров’я зберігають рудименти міфологічних мотивів, генеза яких сягає трипільських часів. Найдавніші в іконографії народів світу геометричні орнаменти – крапки та лінії – прикрашали глиняний посуд первісних людей. […]